Lượt truy cập:                                                        Đang online:

DONAI PHARM

Thông tin hot
  Thời tiết
  Tỷ giá ngoại tệ
  Giá vàng
  Sàn chứng khoán TP.HCM
  Sàn chứng khoán Hà Nội
  UpCom
  Lịch phát sóng
  KQ sổ số kiến thiết
QUAN HỆ CỔ ĐÔNG
  ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG NĂM 2018
  Ngày đăng : 30/03/18 07:03 am
.

  CBTT BCTT 2017
  Ngày đăng : 12/03/18 08:03 am
.

  CBTT BCTT 2017
  Ngày đăng : 12/03/18 08:03 am
.

  HDKT NAM 2017
  Ngày đăng : 31/10/17 02:10 am
.

  CÔNG BỐ THÔNG TIN
  Ngày đăng : 15/03/17 09:03 am
.

  Công bố báo cáo tài chính 2015
  Ngày đăng : 26/03/16 01:03 am
CBBC 2015

  BGĐ 01.12.2015
  Ngày đăng : 03/12/15 04:12 am
.

  TB Ủy quyền CBTT
  Ngày đăng : 01/12/15 08:12 am
.

  Thông báo đổi giấy phép kinh doanh
  Ngày đăng : 30/11/15 09:11 am
.

  Công bố thông tin
  Ngày đăng : 10/11/14 07:11 am
..

  Báo cáo quản trị 6 tháng đầu năm 2014
  Ngày đăng : 23/07/14 08:07 am
.

  BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2013
  Ngày đăng : 24/01/14 07:01 am
.

  TÀI LIỆU PHỤC VỤ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2013
  Ngày đăng : 24/04/13 07:04 am
Ngày 26 tháng 04 năm 2013 Công ty cổ phần Dược Đồng Nai tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 tại trụ sở công ty: 221B Phạm Văn Thuận, phường Tân Tiến, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

  TÀI LIỆU PHỤC VỤ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013
  Ngày đăng : 24/04/13 07:04 am
Ngày 26 tháng 04 năm 2013 Công ty cổ phần Dược Đồng Nai tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 tại trụ sở công ty: 221B Phạm Văn Thuận, phường Tân Tiến, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

ha ha b s ha