Index of /home/upload/article

 NameLast modifiedSizeDescription

 Parent Directory   -  
 á»§y quyền C..>2016-05-18 17:35 415K 
 0204180001.pdf 2018-04-02 16:29 1.7M 
 1.1.mãu mua và Chu..>2018-10-18 11:31 44K 
 1. BC HD KD Nam 2017..>2018-03-17 10:12 525K 
 1. TB DAI HOI CO DON..>2019-03-28 16:49 1.9M 
 1.jpg 2010-04-01 10:33 25K 
 2. Bao Cao HÐQT.pdf 2018-03-17 10:12 111K 
 2.jpg 2010-04-01 11:27 12K 
 3. Cac to trinh.pdf 2018-03-17 10:12 101K 
 3.jpg 2010-04-01 11:36 18K 
 4.jpg 2010-04-01 11:46 18K 
 4. sua doi DLe.pdf 2018-03-17 10:12 655K 
 5. BC TC & PP Lo..>2018-03-17 10:12 534K 
 5.jpg 2010-04-01 13:17 21K 
 6.jpg 2010-04-01 13:19 22K 
 7.jpg 2010-04-01 14:26 21K 
 8.jpg 2010-04-09 16:18 25K 
 9. BAN DU THAO DIEU ..>2018-03-19 17:39 657K 
 9.jpg 2010-04-09 16:22 21K 
 12.jpg 2010-04-01 11:52 19K 
 16.jpg 2010-04-01 13:23 20K 
 19. TB DAI HOI CO DO..>2019-03-29 15:21 1.8M 
 22.jpg 2010-04-01 13:25 27K 
 23.jpg 2010-04-01 14:13 22K 
 24h0001.pdf 2015-12-01 15:24 379K 
 27.jpg 2010-04-01 12:02 23K 
 29.jpg 2010-04-01 13:43 23K 
 31.jpg 2010-04-01 14:15 25K 
 32.jpg 2010-04-01 13:48 22K 
 35.jpg 2010-04-01 13:10 22K 
 37.jpg 2010-04-01 13:27 25K 
 44.jpg 2010-04-01 14:19 22K 
 47.jpg 2010-04-01 13:14 20K 
 48.jpg 2010-04-01 13:31 20K 
 51.jpg 2010-04-01 13:59 23K 
 52.jpg 2010-04-01 14:20 19K 
 63.jpg 2010-04-01 14:06 24K 
 68.jpg 2010-04-01 14:22 21K 
 76.jpg 2010-04-09 15:46 23K 
 123.doc 2010-05-10 15:33 1.1M 
 126.jpg 2010-04-01 14:38 26K 
 161.jpg 2010-04-08 15:20 14K 
 165.jpg 2010-04-01 13:39 26K 
 167.jpg 2010-04-01 14:10 19K 
 489.jpg 2010-04-01 13:52 19K 
 1518.chốt ds cđ.pdf 2019-03-15 16:11 327K 
 15181.chốt ds cđ1..>2019-03-15 16:29 327K 
 15182.chốt ds cđ2..>2019-03-19 09:10 327K 
 151819.chốt ds cđ..>2019-03-15 17:04 327K 
 BAO CAO DAI HOI 2010..>2010-05-07 10:56 84K 
 BAO CAO KET QUA GIAO..>2018-11-06 14:50 208K 
 BAO CAO THUONG NIEN.pdf2014-03-27 08:06 3.8M 
 BAO CAO THUONG NIEN ..>2014-03-31 08:41 3.8M 
 BB LẤY Ý KIẾN C..>2018-06-29 16:30 236K 
 BC 2014 KH 2015.doc 2015-04-09 08:30 125K 
 BCHDQT2010.doc 2010-05-07 10:56 46K 
 BCHDQT2011.doc 2011-04-22 08:09 52K 
 BCHDQT2012.doc 2012-04-25 08:15 49K 
 BC HDQT 2014.doc 2015-04-09 14:24 100K 
 BCHDQT20124.doc 2012-04-25 08:15 49K 
 BC HDQT 20143.doc 2015-04-10 08:28 100K 
 BCHDQT201245.doc 2013-04-24 14:46 66K 
 BCHDQT201246.doc 2013-04-24 14:46 66K 
 BC KIEM SOAT NAM 201..>2015-04-09 14:24 126K 
 BC KIEM SOAT NAM 201..>2015-04-10 08:28 126K 
 BC KIEM TOAN 2017.pdf 2018-03-12 16:18 2.4M 
 BC KIEM TOAN 20176.pdf 2018-03-12 16:19 2.4M 
 BCKT- 2010.xls 2011-04-25 09:03 1.1M 
 BCKT- 20108.xls 2011-04-25 09:06 1.1M 
 BCKT.pdf 2014-03-20 08:26 3.6M 
 BCKT DUOC DONG NAI- ..>2013-03-29 08:30 416K 
 BC QUAN TRI 6 THANG ..>2015-07-27 08:17 2.0M 
 BC SXKD 2010&201..>2011-04-22 08:09 111K 
 BC SXKD 2011 PH 2012..>2012-04-25 08:15 168K 
 BC SXKD 2011 PH 2012..>2012-04-25 08:15 168K 
 BC SXKD 2012 PH 2013..>2013-04-24 14:46 117K 
 BC SXKD 2012 PH 2013..>2013-04-24 14:46 117K 
 BC TÃŒNH HÃŒNH ..>2013-02-26 15:38 116K 
 BC TÃŒNH HÃŒNH ..>2013-07-31 10:46 125K 
 BC TÃŒNH HÃŒNH ..>2014-01-24 14:55 125K 
 BCTC 2015.pdf 2016-03-26 09:44 2.7M 
 BCTC 2018.pdf 2019-03-06 15:07 2.6M 
 BCTC 20181.pdf 2019-03-07 07:36 2.6M 
 BCTCPPLN2010.xls 2011-04-22 08:09 20K 
 BC THƯỜNG NI..>2017-04-07 14:39 1.4M 
 BC THUONG NIEN NAM 2..>2019-03-15 14:45 2.9M 
 BCTN1.pdf 2016-04-05 16:31 611K 
 BCTN2.pdf 2016-04-05 16:31 803K 
 BCTN19.pdf 2016-04-05 16:42 611K 
 BCTN22.pdf 2016-04-05 16:42 782K 
 BC ThuongNien2009.pdf 2010-04-12 08:39 1.9M 
 BC chia cổ tá..>2012-04-25 08:15 24K 
 BC chia cổ tá..>2013-04-24 14:46 24K 
 BC chia cổ tá..>2012-04-25 08:15 24K 
 BC chia cổ tá..>2013-04-24 14:46 24K 
 BC thường ni..>2012-03-16 08:56 396K 
 BC thã¦ß+Øng ni+..>2011-04-06 07:44 419K 
 BC thu_ng niên 20..>2016-04-05 15:28 622K 
 Bao Cao Tong Hop.pdf 2010-04-12 08:39 28K 
 Bao cao kiem toan Du..>2010-04-12 10:35 2.1M 
 Baocaokiemtoannam201..>2015-03-24 10:09 5.6M 
 CBNQ.pdf 2018-02-06 10:35 1.4M 
 CBTT ĐỔI GPKD L..>2019-04-22 16:24 781K 
 CBTT.pdf 2018-04-20 16:13 1.2M 
 CBTT 18.12.2018.pdf 2018-12-18 07:26 235K 
 CBTT 24H.pdf 2018-05-10 17:08 1.2M 
 CBTT 24 TBGDCP BS.pdf 2019-01-24 18:05 45K 
 CBTT BCTC 2017.pdf 2018-03-12 16:19 430K 
 CBTT CHOT DSCĐ TR..>2019-04-16 09:31 663K 
 CBTT CN BIÊN HÒA.pdf 2019-08-19 16:48 752K 
 CBTT DL 2019.pdf 2019-04-12 16:18 759K 
 CBTT DLE 2019.compre..>2019-04-12 16:25 759K 
 CBTT DLE 2019.pdf 2019-04-12 16:35 1.7M 
 CBTT HĐKT.pdf 2019-08-28 13:24 1.4M 
 CBTT Lấy ý kiến..>2018-05-17 17:09 875K 
 CBTTNQ 20.2019.pdf 2019-03-08 13:58 1.1M 
 CBTTNQ 203.20193.pdf 2019-03-15 17:08 1.1M 
 CBTT SỬA ĐL 10.1...>2019-01-10 11:03 287K 
 CBTT_DPP.pdf 2010-04-29 10:52 581K 
 CB Thong Tin 24h.pdf 2018-03-30 14:10 411K 
 CB Thong tin 24h.pdf 2018-03-30 14:46 377K 
 CCTT LYLICH.compress..>2019-04-12 16:25 415K 
 CCTT LYLICH.pdf 2019-04-12 16:18 415K 
 CCTT LYLICH8.pdf 2019-04-12 16:35 1.0M 
 CHIA CO TUC NAM 2015..>2016-06-17 10:11 765K 
 CHU KI.pdf 2014-12-31 11:28 185K 
 CHUONG TRINH DAI HO..>2018-03-19 17:39 1.7M 
 CONG BO TT.pdf 2014-11-10 14:05 201K 
 CO PHIEU.pdf 2014-03-20 08:24 192K 
 Cactotrinh.doc 2011-04-22 08:09 63K 
 Chia Co Tuc Nam 2016..>2017-06-07 06:39 354K 
 Chia co tuc 2014.pdf 2014-05-27 16:07 353K 
 Chia co tuc 20144.pdf 2015-06-08 14:46 342K 
 Cong bo thong tin000..>2015-12-01 15:24 404K 
 Cong bo thong tin_ch..>2013-11-14 08:16 392K 
 DIEU LE.compressed.pdf 2018-04-04 11:30 2.7M 
 DIEU LE 2009.doc 2010-04-12 08:34 218K 
 DIEULE2019 Phan 1.pdf 2019-04-12 21:22 2.3M 
 DIEULE2019 Phan 2.pdf 2019-04-12 21:22 2.7M 
 DIEULE P1.pdf 2019-01-11 14:39 2.2M 
 DIEULE P2.pdf 2019-01-11 14:39 2.6M 
 DPP - Ban cao bach C..>2018-10-01 07:42 1.9M 
 DPP - Ban cao bach C..>2018-10-01 07:42 1.9M 
 DPP - Ban cao bach C..>2018-10-01 07:48 1.9M 
 DPP - Cong van xac n..>2019-01-03 10:07 1.9M 
 DPP - Giay chung nha..>2018-10-01 07:42 1.2M 
 DPP - Giay chung nha..>2018-10-01 07:48 1.2M 
 DPP - Thong bao ngay..>2019-01-29 10:23 254K 
 DSC_0012.jpg 2010-04-12 10:06 20K 
 DSC_0023.jpg 2010-04-07 15:51 25K 
 DSC_0028.jpg 2010-04-12 09:29 19K 
 DSC_0035.jpg 2010-04-12 10:08 25K 
 DSC_0047.jpg 2010-04-12 09:59 20K 
 DSC_0048.jpg 2010-04-12 10:00 22K 
 DSC_0058.jpg 2010-04-12 09:40 20K 
 DSC_0061.jpg 2010-04-12 09:41 20K 
 DSC_0064.jpg 2010-04-12 09:46 20K 
 DSC_0071.jpg 2010-04-12 09:33 16K 
 DSC_0073.jpg 2010-04-12 09:47 20K 
 DSC_0081.jpg 2010-04-12 09:37 20K 
 DSC_0082.jpg 2010-04-12 10:02 19K 
 DSC_0096.jpg 2010-04-12 09:50 16K 
 DSC_0102.jpg 2010-04-12 09:51 15K 
 Dai Hoi Co Dong TN 1..>2016-05-18 17:35 6.8M 
 Dai Hoi Co Dong TN 2..>2016-05-18 15:10 6.8M 
 Dau cty.pdf 2014-09-15 13:24 267K 
 Dau cty3.pdf 2014-09-15 13:29 267K 
 Dieu Le.pdf 2016-05-13 16:24 393K 
 Dieu Le Cong Ty 2016..>2016-05-19 13:15 2.4M 
 Dieu le 2011_Duoc Do..>2011-04-22 08:09 427K 
 Dieu le 2015.doc 2015-10-21 15:41 431K 
 Giấy ủy qu..>2016-05-03 15:38 25K 
 Giá»›i thiá»..>2015-01-26 16:15 471K 
 Giá»›i thiá»..>2015-07-20 15:21 471K 
 Giá»›i thiá»..>2015-12-03 11:22 147K 
 Giá»›i thiá»..>2016-07-12 14:26 148K 
 Giá»›i thiá»..>2016-07-12 14:29 148K 
 Giá»›i thiá»..>2016-07-12 14:34 148K 
 Giấy ĐKBS DPP 16...>2019-01-17 10:01 720K 
 Giay Dang Ky Kinh Do..>2015-01-09 15:25 4.0M 
 Giay dang ky kinh do..>2016-05-31 13:27 2.1M 
 HĐQT.pdf 2016-05-31 13:22 154K 
 H-ÉQT.JPG 2011-04-26 07:39 33K 
 HD kiểm toán..>2015-11-10 08:51 459K 
 Hop Dong Kiem Toan.c..>2017-10-31 09:29 376K 
 KIEMTOAN.pdf 2014-11-24 15:58 189K 
 MẪU GIẤY U..>2015-04-09 08:34 22K 
 MẪU PHIẾU ..>2015-04-09 08:34 21K 
 Mẫu số 04..>2016-04-28 07:54 41K 
 Marion001.php.jpg 2016-02-25 22:35 431  
 NGHI QUYET BB DHCD 2..>2015-04-24 15:25 3.9M 
 NQ, BB ĐHCĐ 20..>2017-04-20 14:38 722K 
 NQ 10.pdf 2018-03-20 16:51 830K 
 NQ 106.pdf 2018-03-20 17:18 186K 
 NQ 1611150001.pdf 2015-11-17 13:58 488K 
 NQ DH 2010.doc 2010-05-10 14:12 41K 
 NQ Dai Hoi Dong Co D..>2018-03-30 14:10 4.1M 
 NQ Dai Hoi Dong Co D..>2018-03-30 14:46 4.1M 
 Nghi Quyet-BB2019.pdf 2019-04-12 16:18 1.2M 
 Nghi Quyet-BB20195.pdf 2019-04-12 16:25 1.4M 
 Nghi Quyet-BB20197.pdf 2019-04-12 16:35 1.4M 
 Nghi quyet 070317000..>2017-03-15 16:23 129K 
 Nghi quyet 070317000..>2017-03-15 16:24 921K 
 PHIEUDANGKY.DOC 2012-04-16 15:08 26K 
 Phiếu đă..>2016-05-03 15:38 27K 
 Phiếu lấy ý kie..>2018-06-08 08:44 2.4M 
 Phieu Bieu Quyet_201..>2012-08-16 13:30 763K 
 Phieu lay y kien CD0..>2018-05-14 15:42 3.0M 
 Phu Luc.pdf 2016-05-13 16:24 219K 
 QUAN TRI nam2014.pdf 2015-01-27 11:31 1.1M 
 Quyet Dinh Bo Nhiem ..>2016-05-20 15:05 459K 
 Quyet dinh hdqt0001.pdf2015-11-25 15:00 484K 
 TB ĐHCĐ 2017.pdf 2017-04-04 14:53 1.6M 
 TB ĐHCĐ 2018.pdf 2018-03-15 08:32 1.6M 
 TB CHICOTUC.doc 2010-05-11 08:38 23K 
 TB CHICOTUC9.doc 2010-05-13 07:58 23K 
 TB CHI CO TUC 2010.doc 2011-05-30 07:21 23K 
 TB CTKM tonghop.doc 2010-10-25 15:48 171K 
 TB CTKM tonghop7.doc 2010-10-25 15:55 171K 
 TB Chia cổ tức 2..>2018-04-26 08:39 358K 
 TB Chi cổ tức 20..>2019-05-10 08:35 209K 
 TB DAI HOI CO DONG N..>2019-03-29 15:30 1.7M 
 TBDHCD.doc 2010-04-22 15:06 28K 
 TBDHCD1.doc 2010-04-27 15:22 28K 
 TB Phat hành.pdf 2018-10-18 11:31 1.2M 
 TB Tuyen dung.pdf 2018-05-30 15:39 378K 
 TB giao dich -Éß+..>2010-08-03 08:01 31K 
 THÔNG BÁO TUY..>2016-04-28 16:14 39K 
 THONG BAO-1.doc 2010-04-12 10:50 22K 
 TL ĐHCĐ 2017.pdf 2017-04-07 16:17 1.1M 
 TL ĐHCĐ 20173.pdf2017-04-12 10:28 2.5M 
 TT Phuong an phat ha..>2018-03-22 11:27 173K 
 Thông báo Đ..>2016-05-03 15:38 560K 
 Thong Bao Co Dong3.pdf 2016-05-09 15:52 2.2M 
 Thong Bao Co dong.pdf 2016-05-09 15:51 2.2M 
 Thong Bao_dieuchinhK..>2012-10-08 14:55 310K 
 Thong bao giao dich ..>2010-06-02 08:05 30K 
 Thong bao giao dich ..>2018-12-05 07:46 536K 
 Thong bao phat hanh.pdf2018-09-28 13:26 3.4M 
 Thong bao phat hanh6..>2018-10-01 07:48 3.4M 
 Thong bao thay Ketoa..>2013-05-02 15:39 282K 
 UB.pdf 2014-03-20 08:26 171K 
 a.doc 2010-04-10 10:13 11K 
 attachments_25_04_20..>2011-04-26 07:26 26K 
 báo cáo tài..>2012-03-16 08:57 255K 
 báo cáo tài..>2012-03-16 08:58 255K 
 bao cao_quantri6_201..>2012-07-10 15:47 2.1M 
 baocaoquantri.pdf 2014-07-23 15:53 1.0M 
 bao cao thuong nien ..>2015-04-08 13:21 4.6M 
 bc sd von thu đc tu..>2019-06-11 11:05 422K 
 biên bản-NQ ..>2014-04-26 14:06 1.2M 
 các tờ trÃ..>2016-05-19 13:15 291K 
 cổ tức 20..>2013-05-28 14:38 320K 
 chotdanhsach.pdf 2018-10-01 07:42 520K 
 chotdanhsach4.pdf 2018-10-01 07:48 520K 
 chuong trinhDH.doc 2010-04-12 08:31 42K 
 chuong trinhDH2.doc 2013-04-24 14:46 40K 
 chuong trinhDH3.doc 2011-04-13 10:55 43K 
 chuong trinhDH4.doc 2013-04-24 14:46 40K 
 chuong trinhDH5.doc 2010-04-27 15:22 41K 
 chuong trinhDH8.doc 2011-04-13 08:46 43K 
 chuong trinh khuyen ..>2010-05-11 07:09 426K 
 congbo.pdf 2015-03-24 10:09 420K 
 congbo24hsua ĐL.pdf 2019-01-10 13:28 284K 
 cong bo bao cao 2015..>2016-03-26 08:34 373K 
 cong bo bctc 2016.pdf 2017-03-30 10:22 1.6M 
 giấy chứng nhậ..>2019-01-17 08:18 2.8M 
 giaithuong.doc 2010-10-25 16:06 37K 
 giay phep kinh doanh..>2015-11-30 16:09 1.9M 
 hso cong bo0001.pdf 2017-11-17 14:14 1.2M 
 linh.doc 2010-04-10 10:13 11K 
 luong.doc 2010-04-10 10:13 11K 
 luong7.doc 2010-04-10 10:26 11K 
 mau ly lich tu thuat..>2016-04-28 07:54 52K 
 nghi quyet.pdf 2012-05-03 08:24 851K 
 nghi quyet bien ban ..>2015-04-24 16:46 3.7M 
 nghi quyet dai hoi c..>2013-05-02 14:09 884K 
 noi dung dai hoi 201..>2014-04-23 14:29 3.2M 
 nq19 sửa đl.pdf 2019-01-10 11:03 386K 
 nq19 sửa đl5.pdf 2019-01-10 13:28 386K 
 tb thay đổi SL CP..>2018-12-14 13:51 375K 
 thông báo.doc 2014-07-23 15:40 24K 
 thong bao Ä‘ai ho..>2015-04-09 08:30 47K 
 thong bao Ä‘ai ho..>2014-04-23 14:29 43K 
 thong bao.doc 2010-04-12 08:26 35K 
 thong bao5.doc 2011-04-13 10:54 40K 
 thong bao7.doc 2012-04-16 15:08 41K 
 thong bao9.doc 2011-04-13 08:46 40K 
 thong baochicotuc_20..>2012-05-30 08:14 367K 
 trot danh sach.pdf 2018-09-28 13:26 573K 
 tt2.jpg 2010-03-31 10:34 7.3K 
 tt3.jpg 2010-03-31 10:52 6.3K 
 tt5.jpg 2010-04-07 09:40 17K 
 uy quyen.doc 2012-04-16 15:08 25K 
 x_DSC_0077.jpg 2010-04-12 10:04 16K 
 x_DSC_0092.jpg 2010-04-12 10:11 20K